Dit schilderij van Mondriaan. Breekt los van alles daarvoor. Zelfs geen abstractie van de werkelijkheid meer of studie van verhoudingen binnen die werkelijkheid. VBW kent geen gelijkenis meer met iets in deze werkelijkheid maar is onvergelijkbare harmonie in zichzelf. God. Beeld van God.

Een eigen interpretatie van Rudi Fuchs, einde intv. Wim Kayzer in Schoonheid en de Troost.