Kunst

Goede kunst geeft geen antwoord, maar stelt de juiste vraag: ‘Wie ben jij?’. In alles wat je doet als kunstenaar ga je op zoek naar de Ander (Levinas), niet beperkt door vooronderstellingen of clichees maar steeds opnieuw op zoek naar dat grote mysterie...