Het Land van Melk en Misgano

 

 

De Ethiopische Jood Misgano is een eenvoudige boerenjongen die de armoede van zijn geboorteland ontvlucht om samen met zijn gezin terug te keren naar het land dat God ooit aan zijn voorvaderen Abraham, Isaäk en Jakob beloofd heeft: het rijke, moderne, maar voor Misgano volkomen vreemde Israël.

 

 

Bekijk meer

Synopsis

 

De Ethiopische Jood Misgano is een eenvoudige boerenjongen die de armoede van zijn geboorteland ontvlucht om samen met zijn gezin terug te keren naar het land dat God ooit aan zijn voorvaderen Abraham, Isaäk en Jakob beloofd heeft: het rijke, moderne, maar voor Misgano volkomen vreemde Israël.
Sinds 1948 emigreren veel Joden vanuit de hele wereld naar Israël. Onder hen ook de Ethiopische Joden die de laatste jaren het meest opvallen, niet alleen vanwege hun huidskleur die hun mikpunt maakt van rascisme, maar ook vanwege de problemen die zij ondervinden om zich aan de moderne Israëlische maatschappij aan te passen.

In deze documentaire volgen we Misgano Mangeste, een 33 jarige zwarte Jood die zijn kans grijpt de armoede van Ethiopië achter zich te laten om voor hemzelf en zijn gezin een bestaan op te bouwen in Israël.
Gedurende twee maanden filmt de camera Misgano van de lemen hut diep in de binnenlanden van Ethiopië, waar hij afscheid neemt van zijn familie tot het moment dat hij het asfalt van Ben Goerion Airport kust.
Duidelijk wordt dat Misgano nauwelijks beseft wat hem te wachten staat. Zijn droom van een nieuw vaderland lijkt onafwendbaar op een teleurstelling uit te lopen. Toch blijft hij geloven dat hij terug moet gaan naar het land dat ooit duizenden jaren geleden door God aan zijn voorvaderen beloofd is. 

De Frans/Duitse kunstzender ARTE vertoonde de documentaire The Land of Milk and Misgano voor hun “Terres d’Ailleurs” slot.

 

 

Misgano Mangeste en zijn gezin
Jan Willem den Bok (regie, camera, montage)
Floor Koomen (eindredactie)

 

 

Filmlengte: 50 min.
Uitzenddatum: 5 april 2012.
Geproduceerd in opdracht van de EO voor 2Doc. © Alle rechten voorbehouden.