Fictie en non fictie

Films zijn er in twee smaken: fictie en non-fictie. De eerste vorm brengt ons in werelden waar een documentairemaker nooit zou kunnen komen. De tweede vorm is daarin beperkter, maar wordt door veel mensen nog altijd mooier gevonden ‘omdat het echt gebeurd is.’.

Reden voor mij om non-fictie het mooist te vinden is niet alleen dat het ‘echt gebeurd’ is. Want als het kwalititeitsverschil tussen fictie en non-fictie slechts gebaseerd is op de sensatie dat de persoon voor de camera ‘echt’ huilt, ‘echt’ lijdt, ‘echt’ sterft, dan heeft die waardering iets voyeuristisch, iets obsceens.

De waardering van mensen voor non-fictie is misschien gefundeerd in iets diepers: in non-fictie herkennen wij onbewust het gewone leven, dat veel minder perfect en voordehand liggend is dan fictie ons wil laten geloven. Ons dagelijks leven is onhandig en onlogisch, gebroken en gefragmenteerd, onverwacht anders en zoveel gedetailleerder dan we bedenken kunnen. Dat is wat we zien in goede documentaires en daarom raakt het ons op een manier die fictie nooit bereiken kan.

Een documentairemaker die deze kenmerken van het ‘echte’ leven veronachtzaamd en zich bedient van eigen clichés moet de camera naast zich neerleggen en zich serieus afvragen of hij niet beter fictie kan gaan maken.

Fictie en non fictie

Films zijn er in twee smaken: fictie en non-fictie.  De eerste vorm brengt ons in werelden waar een documentairemaker nooit zou kunnen komen. De tweede vorm is daarin beperkter, maar wordt door veel mensen nog altijd mooier gevonden ‘omdat het echt gebeurd is.’.

Reden voor mij om non-fictie het mooist te vinden is niet alleen dat het ‘echt gebeurd’ is. Want als het kwalititeitsverschil tussen fictie en non-fictie slechts gebaseerd is op de sensatie dat de persoon voor de camera ‘echt’ huilt, ‘echt’ lijdt, ‘echt’ sterft, dan heeft die waardering iets voyeuristisch, iets obsceens.

De waardering van mensen voor non-fictie is misschien gefundeerd in iets diepers: in non-fictie herkennen wij onbewust het gewone leven, dat veel minder perfect en voordehand liggend is dan fictie ons wil laten geloven. Ons dagelijks leven is onhandig en onlogisch, gebroken en gefragmenteerd, onverwacht anders en zoveel gedetailleerder dan we bedenken kunnen. Dat is wat we zien in goede documentaires en daarom raakt het ons op een manier die fictie nooit bereiken kan.

Een documentairemaker die deze kenmerken van het ‘echte’ leven veronachtzaamd en zich bedient van eigen clichés moet de camera naast zich neerleggen en zich serieus afvragen of hij niet beter fictie kan gaan maken.

Andrei Tarkovsky: Hardness and strength are death’s companions.

“Let everything that’s been planned come true. Let them believe. And let them have a laugh at their passions. Because what they call passion actually is not some emotional energy, but just the friction between their souls and the outside world. And most important, let them believe in themselves. Let them be helpless like children, because weakness is a great thing, and strength is nothing. When a man is just born, he is weak and flexible. When he dies, he is hard and insensitive. When a tree is growing, it’s tender and pliant. But when it’s dry and hard, it dies. Hardness and strength are death’s companions. Pliancy and weakness are expressions of the freshness of being. Because what has hardened will never win.”

Fragile

Misschien gaat het leven alleen maar om het leren liefhebben van de onvolmaaktheid.

Perhaps life is only about learning to love the imperfections.

Sandbags

Words are the sandbags on a balloon.

Let’s rise up to heaven.

Click Farms

Hilarisch…

A click farm is a business that pays employees to click on website elements to artificially boost the status of a client’s website or a product.

https://www.youtube.com/watch?v=oVfHeWTKjag#t=58

 

 

Selfawareness of the web

Having said that, can you imagine the implications if an internet of the future did actually become aware of its own existence?

Te groot

God is te groot om te beminnen

Awareness

Intelligentie is een van de meerdere vormen van awareness, de term voor het realiseren van jouw plaats in de omvang van tijd en ruimte. Kijkend naar de sterren, naar de cellen van ons lichaam, naar de liefde die een ander ons geeft en de kleuren van een vlinder zijn wij ons aware…
Wetenschap is net als religie of kunst een oefening, taal van awareness. Door te studeren op het heelal, het lichaam etc. Verdiepen wij deze awareness op het gebied van de intelligentie. We begrijpen het en zijn ons meer aware van onze plaats in tijd en ruimte tegenoverd e ander en God.
Maar religie is ook een taal van awareness.
Wij hebben deze evenzeer nodig. De vraag op hoe iets is ontstaan of gemaakt, lees wetenschap, is nog niet het antwoord op de vraag waarom iets is ontstaan, lees religie.
Als mens ontbreekt het ons op dit moment nog enorm aan awareness, begrip van onze verhouding tot het bestaan, de ander in tijd en ruimte. We kunnen er niet bij, we omvatten het niet of kunnen ons niet volkomen laten vullen met de diepte van dat besef. We zijn te ondiep, te klein. Maat we hebben de opdracht om ons te vergroten om verder te komen om nog dieper gevuld te zijn van verwondering, nog volkomener te omvatten hoe complex schoon alles is. Een inktvis omvat niet meer dan de duisternis van de zee en wat zijn tentakels vangen kunnen. Wij hebben een taak om nog veel meer van de diepte van het bestaan te ervaren, weten, beseffen, omvatten. Slechts een fractie begrijpen we. We moeten onze wetenschap, religie, openheid naar de wereld vergroten om nog meer te omvatten.

BMW

Maar wacht! Nu elke dag kans op een BMW in de postgroteklierkloterij.

Heilige

Een heilige is iemand die weet dat zij geliefd is.

Een heilige is iemand die weet dat hij geliefd is.

Victory Boogie Woogie

Dit schilderij van Mondriaan. Breekt los van alles daarvoor. Zelfs geen abstractie van de werkelijkheid meer of studie van verhoudingen binnen die werkelijkheid. VBW kent geen gelijkenis meer met iets in deze werkelijkheid maar is onvergelijkbare harmonie in zichzelf. God. Beeld van God.

Een eigen interpretatie van Rudi Fuchs, einde intv. Wim Kayzer in Schoonheid en de Troost.

Jezus Sirach 2:1-17

Standvastig in beproevingen
2
1 Mijn kind, als je de Heer wilt dienen,
bereid je dan voor op beproevingen.
2 Houd het rechte spoor, wees standvastig
en word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed.
3 Houd je stevig aan hem vast en laat hem niet los,
dan word je aan je levenseinde beloond.
4 Aanvaard alles wat je overkomt
en wees ook geduldig wanneer je wordt vernederd.
5 Want goud wordt in het vuur getoetst,
in de oven van vernedering test God de mens die hij aanvaardt.
Wanneer je ziek bent of armoede lijdt, vertrouw dan op hem.
6 Geloof in hem, dan zal hij je helpen,
bewandel rechte wegen en vestig op hem je hoop.

7 Jij die ontzag voor de Heer hebt,
zie uit naar zijn ontferming en wijk niet af,
dan val je niet.
8 Jij die ontzag hebt voor de Heer,
vertrouw op hem,
dan valt je loon je niet uit handen.
9 Jij die ontzag hebt voor de Heer,
hoop op het goede, op ontferming en eeuwige vreugde,
want eeuwige vreugde is het loon dat hij je schenkt.
10 Kijk naar de generaties van vroeger:
Was er ook maar iemand die op de Heer vertrouwde en werd teleurgesteld?
Was er ook maar iemand die volhardde in ontzag voor hem en niet werd gehoord?
Was er ook maar iemand die hem aanriep en onopgemerkt bleef?
11 De Heer heeft immers medelijden en ontfermt zich,
vergeeft zonden en redt in tijden van verdrukking.

12 Wee de laffe harten en de slappe handen,
de zondaar die twee paden bewandelt.
13 Wee het wankelmoedig hart,
want het heeft geen vertrouwen;
daarom wordt het niet beschermd.
14 Wee jullie die niet langer volharden,
wat zul je doen als God je opzoekt?
15 Wie ontzag heeft voor de Heer
verzet zich niet tegen zijn woorden,
wie hem bemint volgt zijn wegen.
16 Wie ontzag heeft voor de Heer
wil hem welgevallig zijn.
Wie hem bemint leeft volledig vanuit de wet.
17 Wie ontzag heeft voor de Heer
houdt zijn hart bereid en vernedert zich voor hem.
18 ‘We vallen liever in handen van de Heer
dan in handen van mensen,
want zijn ontferming is zo groot als zijn majesteit.’

Andersdenkenden

Rudi Fuchs in einde afl Schoonheid en de Troost, in antwoord op vraag, wat geeft jou troost? Dat er mensen zijn die anders kunnen denken, buiten de codes en afspraken om. Een kunstenaar is degene die dat wat we altijd zien maar niet zagen ikonisch te maken, een beeld dat nooit meer verdwijnt.

Goethe

Johann Wolfgang Goethe had the right perspective: “Mysteries are not necessarily miracles.”

50%

As the legendary Timothy Noakes PhD, author or co-author of more than 400 published research papers, is fond of saying: “Fifty percent of what we know is wrong. The problem is that we do not know which 50% it is.”

C100

Camera mindblowing. Letterlijk. Loop al vier dagen met een duizelig gevoel van een pak hersens dat sneller dan ik geloven wil alvast alle nieuwe vrijheden voorrekend. Allemaal hersengebieden communiceren zich suf: wacht eens, als dit dan dat. Maar als dat zo is dan ook dat? Onderzoeken researchen helemaal freak hier. A new era, dear audience. Fasten your seatbelts. Here I come. Haha.

Godtm

Geintje: God trademark, God is een product

Oneironaut

Iemand die in zijn eigen dromen kan reizen. Lucid dreaming.

Psalm 139

Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn gedachten. En zie, of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op den eeuwigen weg. (Psalmen 139:23, 24 SV1750)

De meren van Bolivia

 

Klik hier voor het boek Tractatus
Ombegrijpelijk. En waarom ik dit zo mooi vind. De laatste regel van het boek. Punt 7: Whereof one cannot speak, thereof one must be silent. (in oorspr. taal: Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.)
Dit is schitterend!
Nog niet eens vanwege de inhoud van die regel.
Ook vanuit de vorm van het boek.
89 pagina’s lang noteert Wittgenstein de structuur van wat er te weten is en wat daaruit logisch te concluderen. Crystalline! Als een zoutkristal dat zich uitbijt in zijn onontkoombare onvermijdelijke structuur, totdat het vaststaat. Voor eeuwig. En dan is er niets meer. Behalve punt 7.
Niemand heeft het er over maar ik vind de gelijkenis met de 7 dagen van God zo overtuigend dat ik me kan voorstellen dat Wittgenstein er aan heeft gedacht. Zo niet, dan is de rijm nog mooier misschien.
Want in punt 7 wordt zijn punt gemaakt.
Geen logicus of wetenschapper of filosoof zag het in die tijd.
Ze dachten allemaal dat het een soort ‘amen’ was van Wittgenstein. Een genadeslag voor alle andere ‘wetenschappen’. Een pleidooi voor de logica en voor de rest moet de wereld zwijgen…alleen de logica is wat wij weten, de rest is on-zin.
Maar nu begint het pas! Wittgenstein bedoelde met punt 7 juist de ruimte te scheppen voor dat wat nooit onder woorden te brengen is! Met 7 sluit hij de kooi van het kennen. Hij weigert verder een woord te zeggen over het mysterie van het leven want daar zijn woorden (kennis) niet toereikend voor. Dit zeg ik niet omdat ik het verzin, maar omdat hij dat daarna heeft geprobeerd duidelijk te maken maar niemand begreep het. Hij bedacht juist dit in de eerste wereldoorlog tijdens gesprekken met Engelmann, een soldaat en vriend en schrijver. Beide waren onder de indruk van dat wat niet te benoemen is.
Logica als een schitterende (dwangmatig) gevormde zoutkristal die tot de laatste fractal-achtige vorm zichzelf uitbijt en tenslotte stil staat, in een levenloze vorm. Daarna is er alleen nog het ruizen van een woestijnwind in de zoutmeren van Bolivia. Dan spreekt de wind.
Jahaaa…Tractatus, vouw dat boek maar eens dicht.

The evil is in wanting to be God.

‘Before Christ, people experienced God (or Gods) as something outside themselves.50
Since Christ, people (not all, but those who have learnt to see through him) see God as something in themselves. So that one can say that, through Christ, God has been drawn into mankind …
… Through Christ God has become man.
Lucifer wanted to become God and was not.
‘Christ became God without wanting to.
So the wicked thing is to want pleasure without deserving it.
If, however, one does right, without wanting pleasure, so joy comes of its own accord.’

Uittreksel van: Ray, Monk. ‘Ludwig Wittgenstein.’