Intelligentie is een van de meerdere vormen van awareness, de term voor het realiseren van jouw plaats in de omvang van tijd en ruimte. Kijkend naar de sterren, naar de cellen van ons lichaam, naar de liefde die een ander ons geeft en de kleuren van een vlinder zijn wij ons aware…
Wetenschap is net als religie of kunst een oefening, taal van awareness. Door te studeren op het heelal, het lichaam etc. Verdiepen wij deze awareness op het gebied van de intelligentie. We begrijpen het en zijn ons meer aware van onze plaats in tijd en ruimte tegenoverd e ander en God.
Maar religie is ook een taal van awareness.
Wij hebben deze evenzeer nodig. De vraag op hoe iets is ontstaan of gemaakt, lees wetenschap, is nog niet het antwoord op de vraag waarom iets is ontstaan, lees religie.
Als mens ontbreekt het ons op dit moment nog enorm aan awareness, begrip van onze verhouding tot het bestaan, de ander in tijd en ruimte. We kunnen er niet bij, we omvatten het niet of kunnen ons niet volkomen laten vullen met de diepte van dat besef. We zijn te ondiep, te klein. Maat we hebben de opdracht om ons te vergroten om verder te komen om nog dieper gevuld te zijn van verwondering, nog volkomener te omvatten hoe complex schoon alles is. Een inktvis omvat niet meer dan de duisternis van de zee en wat zijn tentakels vangen kunnen. Wij hebben een taak om nog veel meer van de diepte van het bestaan te ervaren, weten, beseffen, omvatten. Slechts een fractie begrijpen we. We moeten onze wetenschap, religie, openheid naar de wereld vergroten om nog meer te omvatten.